Įeiti
Publikuota: 2020-07-29. Atnaujinta:

Sąskaita už karštą vandenį: kodėl mokame ne tik už suvartotus kubinius metrus?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Šiaulių energija" ginčą, pasisakė, kad vartotojui pagrįstai skaičiuojami mokėjimai už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad AB „Šiaulių energija" sąskaitose už karštą vandenį nepagrįstai įskaičiuoja mokėjimus už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį ir už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą. Vartotojo teigimu, šių paslaugų jis negauna, tad ankstesniu laikotarpiu permokėta suma prašo mažinti būsimus mokėjimus, o ateityje į sąskaitas šių paslaugų neįskaičiuoti.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju vartotojo reikalavimai nepagrįsti. Galiojantys teisės aktai numato pareigą visiems pastato bendraturčiams, t. y. gyventojams, prisidėti prie pastato išlaikymo. Tai reiškia, kad jiems tenka pareiga apmokėti šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) – šis kiekis proporcingai paskirstomas turimo būsto plotui.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad pastate, kuriame yra vartotojo butas, AB „Šiaulių energija" yra sutvarkiusi karšto vandens apskaitą – įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, gyventojai turi apmokėti už visą faktiškai į pastatą patiektą karštą vandenį, apskaitytą įvadiniu apskaitos prietaisu.

Karšto vandens tiekėjas privalo įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus namo butuose, o šių prietaisų aptarnavimo mokestis susijęs su eksploatavimu bei patikra. Kadangi AB „Šiaulių energija" pastate karšto vandens apskaitos prietaisų patikrą atliko 2018 m. sausio mėn. ir 2019 m. kovo mėn., savivaldybės tarybos nustatytą karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį bendrovė taiko tesėtai ir pagrįstai.