Įeiti
Publikuota: 2020-07-14. Atnaujinta:

ACER skelbia sprendimus dėl naujų tolimesnės integracijos į ES elektros energijos balansavimo rinkas taisyklių


ES Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kurios veikloje dalyvauja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), skelbia sprendimus pagal ES reglamentą, kuriuo nustatomos Elektros energijos balansavimo gairės. Šiais naujais patvirtintais dokumentais siekiama toliau integruoti ES elektros energijos balansavimo rinkas.

Pirmuoju sprendimu patvirtintas dokumentas dėl bendros Europos Sąjungos elektros energijos balansavimo prekybos platformos įgyvendinimo (angl. implementation framework), kuri veiksmingai integruos visas atskiras nacionalines balansavimo rinkas į vieną bendrą ES elektros energijos balansavimo rinką.

Pagal šią platformą bus vykdomas disbalanso pasiskirstymas (angl. imbalance netting). Tai platforma, pagal kurią perdavimo sistemos operatoriai (PSO) koordinuos savo veiksmus dėl rezervų aktyvavimo, siekiant išvengti, kad du ar daugiau skirtingų PSO vienu metu neaktyvuotų rezervų – vienas PSO, rezervo „reguliavimui žemyn“ (kai sistemoje yra energijos perteklius), kitas – „reguliavimui aukštyn“ (kai sistemoje yra energijos trūkumas).

Šiose gairėse pateikiamos tarpvalstybinio disbalanso pasiskirstymui nustatyti naudojamo algoritmo taikymo funkcijos Europoje optimizavimo taisyklės, kuriomis apibrėžiamas PSO tarpusavio bendradarbiavimas. Taip pat ši platforma ES valstybėms narėms leis pasidalyti ištekliais, kuriuos naudoja jų PSO, kad būtų užtikrintas balansas tarp elektros gamybos ir vartojimo. Tai turėtų padėti padidinti tiekimo saugumą, apriboti anglies dvideginio išmetimus ir sumažinti išlaidas vartotojams.

Antrasis sprendimas dėl metodikos, kuria sudaromas standartinių produktų, skirtų balansavimo pajėgumams atkurti dažnio atkūrimo ir pakaitos rezervus, sąrašas. Metodikoje pateikiamos taisyklės, pagal kurias bus efektyviai keičiamasi ir dalinamasi rezervais tarp ES šalių.

Trečiuoju sprendimu patvirtinta metodika, kuria įtvirtintas algoritmas, pagal kurį bus nustatoma, kiek tarpzoninių perdavimo sistemos pajėgumų tarp ES šalių skirti prekybai kitos dienos rinkai, o kiek – balansavimo pajėgumų rinkai. Šio proceso metu operatorių gauti balansavimo pajėgumų pavedimai ir biržos operatorių iš rinkos dalyvių gauti elektros energijos pavedimai yra optimizuojami bendrame diena prieš elektros biržos skaičiavimo algoritme. Atitinkamai pagal optimizavimo rezultatus nustatoma, ar tarpzoninis pralaidumas bus skirtas balansavimo pajėgumų mainų rinkai, ar prekybos elektros energija diena prieš rinkoje.

Tokiu būdu siekiama maksimalios naudos rinkai ir užtikrinti efektyvų bei optimalų perdavimo sistemos tarpzoninių pajėgumų paskirstymą.

ACER sprendimas dėl disbalanso pasiskirstymo proceso: nuoroda

ACER sprendimas dėl metodikos, kuria sudaromas standartinių produktų, skirtų balansavimo pajėgumams atkurti dažnių ir atsarginius rezervus, sąrašas: nuoroda

ACER sprendimas, susijęs su metodika dėl balansavimo pajėgumų mainams arba dalijimuisi rezervais skirto tarpzoninio pralaidumo bendrai optimizuoto paskirstymo: nuoroda