Įeiti
Publikuota: 2020-07-31. Atnaujinta:

ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos


Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kurios veikloje dalyvauja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), paskelbė viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos (viešosios konsultacijos medžiagą rasite čia).

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 24 d.

Parengta Metodika susijusi su Baltijos pajėgumų skaičiavimo regiono šalimis – Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija bei Švedija. Šia metodika yra įgyvendinamos 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/1719, kuriuos nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, nuostatos.

ACER skatina sklandų ir skaidrų didmeninių energijos rinkų veikimą ES, padėdama nacionalinėms reguliavimo institucijoms užtikrinti, kad kiekvienos ES šalies įstatymai atitiktų ES energetikos politikos tikslus, įskaitant pajėgumų skaičiavimo mechanizmų įdiegimą.

Baltijos regiono ilgojo laikotarpio pajėgumų skaičiavimo metodikoje įtvirtinamos efektyvaus bei skaidraus pajėgumų prognozavimo ir paskirstymo gairės, kurios leis užtikrinti prieinamų prekybai pajėgumų paskirstymą prekybos zonų ribose.