Įeiti
Publikuota: 2020-07-24. Atnaujinta:

Keičiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 10 d. (imtinai).

Atsižvelgiant į 2020 m. gegužės  7 d. įsigaliojusius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, tuo atveju, kaip garantinio tiekimo laikotarpis yra trumpesnis nei gaminančio vartotojo kaupimo laikotarpis, skirstymo sistemos operatorius gaminančiam vartotojui už nesuvartotą elektros energiją turi kompensuoti VERT nustatyta kaina.

Atitinkamai Metodikos pakeitimo projekte reglamentuota tvarka, kaip apskaičiuojama elektros energijos kaina, kuria kompensuojama už elektros energiją gaminančių vartotojų suvartotos elektros energijos kiekį, viršijantį į tinklus patiektą elektros energiją.

Elektros energijos kainos, kuria kompensuojama už nesuvartotos elektros energijos kiekį, apskaičiavimui bus naudojamas visų gaminančių vartotojų per kaupimo laikotarpį pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kainos svertinis vidurkis, apskaičiuotas atsižvelgiant į atitinkamos valandos elektros energijos kainą elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".