Įeiti
Publikuota: 2020.07.23. Atnaujinta:

VERT: 3 šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas nėra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi licencijuojamų šilumos tiekimo įmonių* 2019 m. finansinį pajėgumą, konstatavo, kad visų šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas yra pakankamas vykdyti reguliuojamą veiklą, išskyrus trijų – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB „Pakruojo šiluma" ir AB „Prienų šilumos tinklai".

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB „Pakruojo šiluma" ir AB „Prienų šilumos tinklai" finansinio pajėgumo rodiklis yra žemesnis nei VERT nustatyta žemutinė reikšmė – 1,68. Šilumos tiekimo įmonės įpareigotos per 40 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti VERT paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos bei pagrindžiančius dokumentus ir finansines ataskaitas (sudarytas 2020 m. liepos 1 d.) pakartotiniam vertinimui atlikti.

VERT šilumos tiekimo įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kasmet, siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija ir karštu vandeniu.

Atliekant šilumos sektoriaus 2019 m. finansinio pajėgumo vertinimą, VERT iš viso vertino  43 įmonių finansinius rodiklius.

* Pagamina daugiau nei 10 GWh šilumos energijos per metus

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-07-23 posėdžio medžiaga galite čia.