Įeiti
Publikuota: 2020-07-21. Atnaujinta:

ACER skelbia sprendimus, padedančius harmonizuoti ES elektros energijos balansavimo rinką


Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kurios veikloje dalyvauja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), skelbia sprendimus pagal ES reglamentą, kuriuo nustatomos Elektros energijos balansavimo gairės. Šiais naujais patvirtintais dokumentais siekiama harmonizuoti atsiskaitymo už disbalansą tvarką bei skatinti bendrą ES balansavimo rinkos kūrimą.

Pirmasis sprendimas susijęs su energijos balansavimo pavedimų aktyvavimo klasifikavimo metodika. Metodikoje pateikiamas visų galimų balansavimo mechanizmų aktyvavimo būdų, tokių kaip pakaitos ir dažnio atkūrimo rezervų aktyvavimas, balansavimo energijos pavedimų teikimas, aprašymas ir taisyklės. Minėtomis taisyklėmis įtvirtinami kriterijai, kategorijos bei tikslai, kada perdavimo sistemos operatorius (PSO) aktyvuoja pakaitos ir dažnio atkūrimo rezervus. Šiomis taisyklėmis užtikrinamas aukštas balansavimo kainų skaidrumo lygis, kai visoje Europoje aktyvuojami balansavimo mechanizmai.

Antrasis sprendimas nustato PSO bendrųjų atsiskaitymo taisyklių metodiką visiems numatomiems energijos mainams. Šis sprendimas turėtų užtikrinti, kad PSO laikytųsi atsiskaitymo už disbalansą principų tarp balansavimo paslaugų teikėjų ir PSO.

Trečiuoju sprendimu patvirtinama metodika dėl atsiskaitymo už disbalansą taisyklių harmonizavimo. Atsiskaitymo už disbalansą taisyklės garantuoja rinkos dalyviams išlaidų, patiriamų vykdant balansavimo paslaugas, kompensavimą iš PSO. Jei sistemoje susidaro energijos perteklius, sistemą palaikantis rinkos dalyvis turėtų gauti kaštus kompensuojančią išmoką iš PSO. Naujoji metodika užtikrina nuoseklų atsiskaitymo už disbalansą taisyklių taikymą visose valstybėse narėse. Šių taisyklių taikymas užtikrins, kad visoje Europoje rinkos dalyviai būtų skatinami tiekti pirktą ar parduotą elektrą rinkai, tuo pačiu didins skaidrumą. Tai didins bendrą elektros energijos sistemos efektyvumą galutinių vartotojų naudai.

ACER sprendimas dėl balansavimo pavedimų aktyvavimo klasifikavimo: nuoroda

ACER sprendimas dėl bendrųjų atsiskaitymo taisyklių, taikomų visiems numatomiems energijos mainams: nuoroda

ACER sprendimas, susijęs su metodika dėl atsiskaitymo už disbalansą taisyklių harmonizavimo: nuoroda