Įeiti
Publikuota: 2020.07.09. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašo pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki liepos 22 d (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
• siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, Aprašo nuostatos ir principai suvienodinami su Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu;
• pavienius lyginamųjų kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų rodiklius, kurie vertinami suminiam ekonominiam efektyvumui apskaičiuoti, t. y. šie rodikliai nėra vertinami atskirai, siūloma stambinti, atitinkamai keičiant jų skaičiavimo principus. Taip siekiama skatinti ūkio subjektus siekti geriausio suminio ekonominio rezultato;
atsisakoma kainodaroje nebenaudojamų šilumos nuostolių ir vidutinio darbo užmokesčio lyginamųjų rodiklių.

Atkreipiame dėmesį, kad šioje viešojoje konsultacijoje teikiami tik neatidėliotini Aprašo pakeitimai, būtini sklandžiam einamųjų lyginamųjų rodiklių skaičiavimui už 2019 m. ir susiję su šiuo metu rengiamų teisės aktų pakeitimais, ateityje Aprašas bus toliau tobulinamas.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. liepos 22 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".