Įeiti
Publikuota: 2020.07.03. Atnaujinta:

VERT: suderintos standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 2020-05-15 įsigaliojusius  Elektros energetikos įstatymo pakeitimus ir 2020-06-29 LR energetikos ministro patvirtintus teisės aktų pakeitimus* dėl persiuntimo paslaugų teikimo sutarčių, suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos standartines teikimo sutarties sąlygas  nepriklausomam tiekėjui ir nebuitiniams klientui (susipažinti galite  čia).

 

Tai vieni paskutinių žingsnių ruošiantis elektros rinkos liberalizavimui buitinių vartotojų segmente – nuo 2021 m. buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau nei 5000 kWh  elektros energijos per metus, turės pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

 

Esminiai pakeitimai:

• Įtvirtinamas vienos sutarties modelis buitinių vartotojų segmentui ir mišrus (pasirinktinai – vienos arba dviejų sutarčių) modelis – nebuitinių vartotojų segmentui.

Esant vienos sutarties modeliui, persiuntimo paslaugos organizavimu vartotojui rūpinsis atitinkamas sutartį su vartotoju sudaręs tiekėjas, t. y. persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi sudarys pasirinktas tiekėjas, buitiniam / nebuitiniam vartotojui atskirai nereikės sudaryti persiuntimo sutarties.

Jeigu tiekėjas nebuitiniam vartotojui nesiūlys vienos sutarties modeliu pagrįstos tiekimo sutarties, vartotojas privalės sudaryti atskirą persiuntimo paslaugos teikimo sutartį tiesiogiai su skirstomųjų tinklų operatoriumi.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-07-02 posėdžio medžiaga galite čia.

***
Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų
aprašas;
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo pakeitimas;
 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nauja redakcija;

 Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų pakeitimas;

 Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimas;

Standartinių elektros energijos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo pakeitimas.