Įeiti
Publikuota: 2020.07.02. Atnaujinta:

VERT suderino AB „Amber Grid“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Amber Grid" investicijas, kurių bendra vertė – 3,91 mln. Eur. Bendrovė įgyvendins 4 investicinius projektus.

Investicinių projektų, įtrauktų į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, iki 50 proc. lėšų planuojama finansuoti iš ES struktūrinių fondų.  

Bendrovė įrengs slėgio ribojimo mazgą su pažangiais infrastruktūros elementais (nuotolinio valdymo sistema) dujotiekio atšakoje į Marijampolės dujų skirstymo stotį, tai padės užtikrinti saugų ir nenutrūkstamą gamtinių dujų perdavimą į Marijampolės ir Vilkaviškio dujų skirstymo stotis.

Taip pat bus rekonstruota magistralinio dujotiekio atšaka į Palangos dujų skirstymo stotį (~ 65 m atkarpa), įrengiant perėjimą po automobilių keliu Palanga – Kretinga ir atliekant kitus darbus, kad būtų sudarytos sąlygos patikimai ir kokybiškai atlikti dujotiekio vidinės diagnostikos darbus, užkirsti kelią galimam dujotiekio pažeidimui atliekant valymo / diagnostikos darbus.

Jauniūnų dujų kompresorių stotyje bus įrengtos lokalios gaisro gesinimo ir gaisro aptikimo, nepertraukiamo maitinimo sistemos, modernizuotas buitinio ir gaisrinio vandens tiekimas, taip pat bendrovė įrengs rezervinį duomenų centrą, naudojantis „debesijos" paslaugomis, kas leis vystyti ir susieti bendrovės IT sistemas jau esamomis, užtikrinti IT saugumą ir patikimumą.

Dar vienas investicinis projektas – saulės elektrinių modulių įrengimas Vilniaus, Panevėžio aikštelių ir Jauniūnų kompresorių stoties teritorijose. Šiuo metu visa elektros energija įsigyjama iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, elektros energijos skirstymo paslaugos perkamos iš AB „Energijos skirstymo operatorius". Įrengtus tris iki 500 kW galios elektrines, bendrovė taps saulės elektros energiją savoms reikmėms gaminančiu vartotoju ir dalinai apsirūpins elektros energija.

Suderintos investicijos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinę ribą didina 0,99 Eur/MWh per parą / per metus, t. y. 0,57 proc. Suderintos investicijos (tiek infrastruktūros, tiek ir IT dalyje) skirtos saugumui ir patikimumui.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2020-07-02 posėdžio medžiaga galite čia.