Įeiti
Publikuota: 2020.11.18. Atnaujinta: 2020.11.23

Viešoji konsultacija dėl balansavimo paslaugų ir disbalanso pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai LITGRID AB atnaujintas Balansavimo paslaugų pirkimo‒pardavimo sutarties standartines sąlygas – pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. lapkričio 18 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:
• Atnaujintas disbalanso apibrėžimas, numatant, kad disbalansu laikoma per atsiskaitymo už Disbalansą laikotarpį apskaičiuotas už balansą atsakingos šalies (toliau –BRP) energijos kiekis lygus skirtumui tarp BRP faktinio ir planinio balansų, įskaitant BRP taikomą pataisą, jei jei BRP, kuris tuo pačiu metu yra ir balansavimo paslaugų teikėjas (toliau –BPT), prekiavo balansavimo energija su perdavimo sistemos operatoriumi (PSO).
• Disbalanso apskaičiavimo formulėje atsispindi BRP pateiktas gamybos vartojimo bei importo-eksporto planai, kas taip pat yra lygu prekybai su kitais rinkos dalyviais (pvz.: rinkos operatoriaus ar kitos dvišalio kontrakto pusės). Formulė taip pat nurodo duomenų patikrinimo sąlygas.
• Patobulintas minimalios prievolių įvykdymo užtikrinimo prievolės dydis, kuris apskaičiuotas kaip mažo rinkos dalyvio (5 MW) per dvi savaites patiektos elektros energijos kiekis, jei jis visą patiektą kiekį įsigytų disbalanso rinkoje, nes tiek laiko galėtų užtrukti sutarties nutraukimas, jei rinkos dalyvis nevykdytų sutartinių įsipareigojimų.
• Atsižvelgiant į 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, reikalavimą, numatyta, kad naujos sutarties sąlygos įsigalioja po 1 mėn. po atitinkamos reguliavimo institucijos patvirtinimo.
• Papildomai numatyta, kad balansavimo pajėgumų paslaugos kaina negali viršyti VERT nustatytos viršutinės kainos ribos antrinio avarinio rezervo užtikrinimui, kurį PSO skelbia viešai savo interneto svetainėje.

⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. lapkričio 18 d.  (imtinai).

 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai: AB „Ignitis gamyba“ (priedas), 2020-11-23