Įeiti
Publikuota: 2020-11-19. Atnaujinta: 2020-11-19

ACER grąžino taisymui Baltijos pajėgumų skaičiavimo regiono ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodiką


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Europos Sąjungos Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER lapkričio 18 d. paskelbė sprendimą, kuriuo grąžino taisymui Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono (Latvijos, Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Švedijos) teiktą ilgalaikio pralaidumo skaičiavimo metodiką (toliau – Pasiūlymas), kuri parengta vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės (toliau – FCA tinklų kodeksas) 10 straipsnio nuostatomis.

2020 m. gegužės mėn. Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono nacionalinės reguliavimo institucijos informavo ACER, kad jos nesutaria dėl Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengto Pasiūlymo ir perduoda jo svarstymą ACER.

ACER nusprendė atmesti Pasiūlymą ir paprašyti Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių iš naujo pateikti patikslintą Pasiūlymą ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ACER sprendimo. Pagrindine atmetimo priežastimi tapo tai, kad ACER įžvelgė Pasiūlymo neatitikimų FCA tinklų kodekso reikalavimams, kurių dauguma susiję su reikalavimais kylančiais dėl Baltijos sinchroninės zonos prisijungimo prie Kontinentinės Europos elektros energijos sistemos.

Susipažinti su pilnu ACER Nutarimu galite čia.