Įeiti
Publikuota: 2020-11-23. Atnaujinta: 2020-11-23

ACER atnaujino gaires dėl atitikimo ir įgyvendinimo terminų pagal REMIT


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Europos Sąjungos Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER lapkričio 20 d. paskelbė atnaujintą didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) taikymo gairių versiją.

Šioje versijoje atnaujintos nuorodos į aktualų finansų rinkų teisinį reglamentavimą (MAR, MiFIR, MiFID II). Taip pat pridėtos nuorodos į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (Švarios Energetikos Paketo reglamentas).

Papildomai, lapkričio 20 d. ACER paskelbė viešą laišką dėl COVID-19 įtakos energijos rinkoms, kuriame apžvelgiami REMIT įgyvendinimo terminai bei jų pasikeitimai. Laišku siekiama aiškiai išdėstyti ir nustatyti prioritetus rinkos dalyviams COVID-19 pandemijos akivaizdoje, skatinant atlikti visus REMIT numatytus darbus laiku.

Viešas laiškas apibrėžia ACER poziciją dėl viešai neatskleistos informacijos atskleidimo informacijos atskleidimo platformose. Tuo atveju, jei informacijos atskleidimo platformos yra neprieinamos, ACER papildomai numato rinkos dalyvių galimybę skelbti viešai neatskleistą informaciją savo tinklapiuose. Taip pat laiške pateikiamos patvirtintos taisyklės dėl perdavimo sutarčių teikimo ir rinkos dalyvių, kurie teikia informaciją dėl eksporto/importo perdavimo sutarčių Sąjungoje, registracijos.

ACER tikslas yra užtikrinti veiksmingą visų įsipareigojimų, numatytų REMIT, laikymąsi.

Atnaujintas REMIT taikymo gaires rasite čia (anglų k.)

Išsamiai susipažinti su ACER paskelbtu viešu laišku galite čia (anglų k.)

Švarios energetikos paketas

Daugiau informacijos apie REMIT duomenų teikimą, metodines rekomendacijas ir kt. rasite VERT interneto svetainėje ir REMIT portale.