Įeiti
Publikuota: 2020-11-19. Atnaujinta: 2020-11-19

VERT: patikslinta šilumos ir vandens įmonių investicijų derinimo tvarka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama aiškesnio teisinio reglamentavimo bei atsižvelgdama į šilumos ir vandens įmonių teikiamas pastabas investicijų derinimo metu, patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:

• numatyta galimybė derinti planuojamas ateinančių metų* arba 3 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio investicijas (iki šiol buvo galima derinti tik viso 3 metų veiklos plano investicijas). Vandens įmonės, aptarnaujančios daugiau nei 40 tūkst. vartotojų, faktiškai įvykdytas investicijas galės teikti derinti du kartus per metus;

• jei teikiamas prašymas pakartotinai derinti su VERT jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu, prašymo nagrinėjimo terminas trumpėja iki  20 darbo dienų;

• sudaryta galimybė šilumos ir vandens įmonėms pakartotinai nederinti su VERT jau suderintų investicijų, kurių vertė, faktiškai atlikus darbus, yra mažesnė arba iki 10 proc. didesnė, nei suderino VERT (pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai);

• patikslintas turto atnaujinimo apibrėžimas, numatant, kad tai – investicija į ilgalaikį turtą baigiantis jo ar jį sudarančių dalių fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes ir (ar) remontas, didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuriuo siekiama pailginti jo naudingo tarnavimo laiką ir (ar) pagerinti jo naudingąsias  savybes;

detalizuota dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie savivaldybių perduotą turtą šilumos ir vandens įmonėms, pateikimo tvarka;

• numatyta šilumos ir vandens įmonių informavimo tvarka tais atvejais, kai, esant poreikiui, atliekami patikrinimai vietoje.

* Kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo VERT  terminas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.