Įeiti
Publikuota: 2020.11.17. Atnaujinta:

VERT suderino AB „Litgrid“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimo sistemos veikimą ir plėtrą, kuri atitiktų sistemos naudotojų poreikius, suderino AB „Litgrid" investicijas už bendrą 30,6 mln. Eur sumą. Dalį darbams atlikti reikalingų lėšų planuojama finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

Naujai suderintoms investicijoms AB „Litgrid" skirs beveik  14 mln. Eur, likusi dalis – pakartotinai derinamos investicijos ar faktinė suma, įgyvendinus investicijas (išlaidų suma keičiasi daugiau nei  10  proc.).

Didžioji dalis lėšų, numatytų įgyvendinant naujus investicijų projektus, bus skirta esamo turto atnaujinimui ir modernizavimui. AB „Litgrid" atnaujins / rekonstruos 4 transformatorių pastotes, dar  vienai transformatorių pastotei atnaujinti bus parengtas rekonstravimo projektas – šiuos darbus bendrovė planuoja atlikti ne vėliau kaip iki  2023  m. pabaigos.

Taip pat AB „Litgrid" pakeis naujomis šiuo metu eksploatuojamas akumuliatorių baterijas ir įkroviklius, 110 kV iškroviklius – į viršįtampių ribotuvus, bus atliekami kiti darbai, siekiant užtikrinti patikimą perdavimo sistemos veikimą, investuojama į informacines technologijas ir sistemų atnaujinimą, būtiną įgyvendinant Ilgalaikio galių mechanizmo Lietuvoje projektą bei efektyviai teikiant paslaugas sistemos naudotojams. 

Didžioji dalis pakartotinai derinamų investicijų – tai 11 transformatorių pastočių, kurios yra nusidėvėjusios, pasibaigęs įrenginių eksploatavimo laikas ir kt., atnaujinimas ir rekonstrukcija, taip pat jau įgyvendintos investicijos, kurių faktinė suma daugiau nei  10 proc. skiriasi nuo VERT suderintos.

VERT suderintos AB „Litgrid" investicijos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą didina 0,0048 ct/kWh, arba 0,6 proc., palyginus su šiuo metu galiojančia (0,814 ct/kWh).

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.