Įeiti
Publikuota: 2020-11-17. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2021 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) AB „Ignitis gamyba“, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB „Panevėžio energija“ ir AB „ORLEN Lietuva“, kurie, esant VERT rinkos tyrime nustatytoms sąlygoms, pripažinti turinčiais didelę įtaką asmenimis tretinio aktyviosios galios rezervo rinkoje, nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas 2021-iems metams.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB prieš tretinio aktyviosios galios užtikrinimo paslaugų aukcioną viešai paskelbė informaciją, jog, siekiant užtikrinti izoliuotą elektros energetikos sistemos darbą, būtinas visų Lietuvos Respublikoje veikiančių ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos reikalavimus atitinkančių elektrinių prieinamumas, taip pat ir į tai, kad šie gamintojai dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo turi galimybes nustatyti nepagrįstas (pernelyg dideles) kainas tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos rinkoje, bei siekiant užtikrinti rinkos dalyvių konkurencingumą dalyvaujant aukcionuose, šiems gamintojams nustatytos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugų kainų viršutinės ribos 2021 m. viešai neskelbiamos.

 

Rinkos dalyviai, dalyvaudami LITGRID AB organizuojamame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione, negali siūlyti aukštesnės kainos, nei VERT nustatyta viršutinė riba.

 

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.