Įeiti
Publikuota: 2020-11-05. Atnaujinta:

ACER patvirtino kaštų dalijimosi principus, kuriais užtikrinamas ilgalaikių perdavimo teisių kompensavimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Europos Sąjungos Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER spalio 25 d. paskelbė sprendimą, kuriuo įtvirtino kaštų dalijimosi principus, kuriais užtikrinamas ilgalaikių perdavimo teisių kompensavimas.

Šie principai yra numatyti 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos Reglamente (ES) 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės.

Sprendimu numatomi du kaštų, kuriuos patiria perdavimo sistemos operatoriai (PSO), taisyklių rinkiniai, principai:

Pirmasis principas reguliuoja kaštų, kurie patiriami dėl ilgalaikių pralaidumų apribojimų prieš užsidarant kitos dienos (angl. day-ahead) rinkos prekybos sesijai, kompensavimą. Šis principas užtikrina, kad nebūtų viršijamos operacinio saugumo ribos.

Antruoju principu numatomas kaštų, kurie patiriami atlyginant ilgalaikes perdavimo teises po tarpzoninio pralaidumo pakartotinio paskirstymo bendrame kitos paros prekybos rinkos susiejimo mechanizme administravimas.

Minėtieji principai įsigalios kartu su regioninėmis pralaidumų skaičiavimo metodikomis, kurių kūrimo ir derinimo procesuose dalyvauja VERT.

Susipažinti su ACER sprendimu galite čia.