Įeiti
Publikuota: 2020-11-03. Atnaujinta:

Patvirtintos bendrosios nuostatos dėl visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono PSO regioninio tinklo eksploatavimo saugumo koordinavimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Europos Komisijos Reglamentu, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, patvirtino AB „Litgrid“ kartu su kitais pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatoriais (PSO) parengtas bendrąsias nuostatas dėl visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių regioninio tinklo eksploatavimo saugumo koordinavimo.

Pasiūlymas nustato tvarką, kaip sukurti bendrą regiono veiksmų planą, siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą tiek kiekvienoje valstybėje narėje, tiek regiono mastu. Ši metodika taikoma PSO koordinuoti veiksmus, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų naudojimąsi perdavimo sistemos tinklais.

Metodikoje numatomi bendrieji principai dėl taisomųjų veiksmų (angl. remedial actions) aktyvavimo pagrįstumo, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus tiek kitos dienos (angl. day-ahead), tiek dienos prieš (angl. intraday) rinkose. Pasiūlymas numato regioninio operacinio saugumo koordinavimo užtikrinimą pagal Reglamento reikalavimus.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-03 posėdžio medžiaga galite ČIA.