Įeiti
Publikuota: 2020.03.09. Atnaujinta:

VERT pagrįstai skyrė baudą už biržoje neįsigytą privalomą biokuro kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)* už biržoje neįsigytą privalomą biokuro kiekį UAB „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“ pagrįstai skyrė 1462 Eur baudą – tai galutine ir neskundžiama nutartimi patvirtino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT).

 

VERT nustatė, kad 2015 m. UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ per biržą faktiškai įsigijo 40,5 proc. reikalingo biokuro kiekio, t. y. įsigytas kiekis buvo mažesnis nei privalomas 50 proc.

 

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ nesutiko su VERT sprendimu. Tačiau LVAT, kaip ir pirmos instancijos teismas, UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ argumentus atmetė kaip nepagrįstus.

 

LVAT pritarė VERT pozicijai ir aiškinimui, kad pareiga biržoje įsigyti tam tikrą biokuro kiekį tenka kiekvienam UAB „Litesko“ filialui atskirai, veikiančiam atitinkamoje teritorijoje, su konkrečiam padaliniui priskiriamu atskiru turtu ir įsipareigojimais, skirtinga kuro struktūra ir būdingomis sąnaudomis, tarp jų ir kuro, apie kurio įsigijimus duomenis kiekvienas padalinys deklaruoja atskirai, todėl šiuo atveju pagrįstai nebuvo vertinamas UAB „Litesko“ bendrai įsigytas biokuro kiekis.

LVAT taip pat pasisakė, kad katilinės rekonstrukcija ir aukštesnė nei įprastai temperatūra nėra priežastis ūkio subjektui nevykdyti Įstatyme numatytos pareigos, t. y. neįsigyti privalomo biokuro kiekio biržoje.

 

Šiuo sprendimu LVAT dar kartą patvirtino, kad VERT, vykdydama biokuro rinkos stebėseną,  pagrįstai vertina tik konkrečiais metais faktiškai biržoje įsigytą biokuro kiekį (neįtraukiamas anksčiau įsigytas rezervinis kuras), o VERT taikoma praktika dėl baudos dydžio nustatymo – teisinga.

 

Energijos išteklių rinkos įstatymas numato įpareigojimą energijos gamintojams pirmumo tvarka įsigyti biokurą biržoje (nuo 2016 m. – 100 proc., 2015 m. – ne mažiau nei 50 proc., 2014 m. – ne mažiau nei 10 proc.), nebent kitais būdais tai yra ekonomiškai naudingiau**.  
* Iki 2019-07-01 – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

** Kitais būdais įsigyjamas biokuras turi būti ne mažiau kaip 5 proc. pigesnis nei biržoje.