Įeiti
Publikuota: 2020.03.12. Atnaujinta:

Galutinis teismo sprendimas: VERT pagrįstai sumažino VIAP lėšas UAB Kauno termofikacijos elektrinei


Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) galutine ir neskundžiama nutartimi pripažino, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)* pagrįstai sumažino UAB Kauno termofikacijos elektrinei 744 989 Eur VIAP lėšas už 2015 m. pagamintą remtiną elektros energiją.

VERT, 2017 m. atlikusi bendrovės neplaninį patikrinimą, nustatė, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė:
• 2015 m. pirmumo tvarka neįsigijo dujų iš SGD terminalo, kaip to reikalavo teisės aktai;
remiamai VIAP lėšomis elektros energijos gamybai neproporcingai buvo priskiriamos bendrovės patiriamos sąnaudos  gamtinėms dujoms įsigyti, nesilaikant VERT nustatant elektros energijos gamybos kainą suderintos kuro struktūros;
neproporcingai mažos įsigyjamų gamtinių dujų sąnaudos buvo priskiriamos reguliuojamai šilumos bei neremtinai elektros energijos gamybai, kas sudarė prielaidas šių veiklų kryžminiam subsidijavimui VIAP lėšomis remiamos elektros energijos gamybos veiklos sąskaita.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė su šiuo sprendimu nesutiko, argumentuodama tuo, kad VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo, administravimo funkcijas išskirtinai vykdo VIAP lėšų administratorius, todėl VERT viršijo savo kompetencijos ribas ir pažeidė VIAP teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintą ekonominio pagrįstumo principą.

LVAT pritarė VERT pozicijai ir patvirtino, kad 1) reguliuojamoje veikloje draudžiamas kryžminis subsidijavimas – galutiniai energetinių paslaugų vartotojai turi apmokėti tik tokią ūkio subjekto patirtų sąnaudų dalį, kuri darė įtaką būtent teikiamos paslaugos sąnaudoms; 2) VERT, kaip viešojo administravimo subjektas, atsakingas už VIAP lėšų priežiūrą ir kontrolę, teisėtai vykdo priežiūros ir kontrolės funkcijas, todėl, atsižvelgiant į atliktą UAB Kauno termofikacijos elektrinės neplaninį patikrinimą, pagrįstai sumažino mokėtiną VIAP lėšų sumą; 3) VERT atliktas patikrinimas yra būdas tinkamai įgyvendinti priežiūros ir kontrolės funkciją.

Tai jau yra galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas šioje byloje: LVAT nutartimi lieka galioti 2018 m. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas.

 

 

* Iki 2019-07-01 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija