Įeiti
Publikuota: 2020.03.18. Atnaujinta:

VERT teikia viešajai konsultacijai energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės tikrinimo aktų pakeitimus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų papildymo PROJEKTĄ – prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2020 m. kovo 30 d. (imtinai).

Siūlomi pakeitimai: 
• VERT atliks šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimus – pagal patvirtintą formą bus pildomas patikrinimo aktas;
• numatyta, kad įsigaliojus naujiems / pasikeitus teisės aktams, ūkio subjektui ar VERT darbuotojams pateikus siūlymus ar pastebėjimus dėl konkrečios Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto formos, bet ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus, bus organizuojama Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų peržiūra ir atnaujinimas.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-03-30. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".