Įeiti
Publikuota: 2020-03-04. Atnaujinta:

VERT įpareigojo UAB „Ignitis“ perskaičiuoti vartotojo suvartotą gamtinių dujų kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ ginčą dėl mokėjimo už suvartotą gamtinių dujų kiekį, įpareigojo bendrovę atlikti perskaičiavimą vartotojo naudai.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2018 m. pabaigoje deklaravo objekte suvartotą gamtinių dujų kiekį, už kurį apmokėjo 2018 m. galiojusiomis kainomis. Tačiau 2019 m. gegužės mėn. patikrinus apskaitos prietaisą buvo nustatyta, kad vartotojas apmokėjo už didesnį gamtinių dujų kiekį nei faktiškai suvartotojo. Todėl mokėjimas buvo anuliuotas, o vartotojui už visą laikotarpį – tiek 2018 m., tiek ir 2019 m. – suvartotas gamtines dujas mokėtina suma apskaičiuota taikant nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojusius tarifus, t. y. didesnius.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju vartotojui neteisingai deklaravus faktinį gamtinių dujų suvartojimą, bendrovė nepagrįstai visam faktiškai suvartotam vartotojo dujų kiekiui pritaikė nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojusius tarifus. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojas ilgą laikotarpį (apimantį tiek 2018, tiek 2019 metus) apskritai nedeklaravo suvartoto gamtinių dujų kiekio, VERT įpareigojo bendrovę visą 2019 m. gegužės mėn. nustatytą vartotojo suvartojimą, taikant vidutinį objekto dujų suvartojimo būdą, paskirstyti laikotarpiams, kai nebuvo deklaruojama.  

UAB „Ignitis“ įpareigota perskaičiavimą atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir atitinkamai pagal laikotarpius (nuo 2018-09-11 d. iki 2018-12-31 bei nuo 2019-01-01 iki 2019-05-03) taikyti tuo metu galiojusius tarifus.