Įeiti
Publikuota: 2020.12.23. Atnaujinta:

LITGRID AB modernizuos perdavimo tinklą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų elektros energijos perdavimo sistemos veikimą – tai yra labai svarbu integracijai į Europos elektros infrastruktūrą, suderino LITGRID AB investicinį projektą – bendrovė planuoja didinti 330/110/10 kV Vilniaus, Kauno ir Šiaulių transformatorių pastočių galią.

Nors Lietuvoje pastatytos naujos tarpsisteminės elektros jungtys ir pradėti eksploatuoti 400 kV įrenginiai, tačiau dauguma 330–110 kV pastočių įrenginių yra pasenę, jų eksploatavimo trukmė viršija 30 metų ir jų veiklos amžius jau pasiekė ar net viršijo numatytą eksploatavimo terminą. Tai lemia didesnę gedimų ir avarijų tikimybę, kas neigiamai atsiliepia perdavimo tinklo patikimumui.

LITGRID AB, įgyvendindama šį investicinį projektą, modernizuos tris 330/110/10 kV transformatorių pastotes Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, kuriose fiksuojama tinklo perkrova, todėl nėra  užtikrinamas elektros energijos tiekimo patikimumas.

Įgyvendinus investicinį projektą, bus užtikrintas patikimas, efektyvus, kokybiškas ir saugus elektros energijos tiekimas ir perdavimas Vilniaus, Kauno ir Šiaulių regionuose esantiems vartotojams, sustiprintas valstybės energetinis saugumas Baltijos šalims dirbant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais. Taip pat pagerės teikiamų paslaugų kokybė, efektyviau ir paprasčiau bus valdomi perdavimo tinklo elementai, sumažės energijos nuostoliai, bus sumažinta garso tarša ir kt.

LITGRID AB numatytus darbus finansuos iš nuosavų ir /arba skolintų lėšų. Projektas reguliuojamą elektros energijos perdavimo paslaugos kainą didina apie 0,0012 ct/kWh, arba 0,17 proc.

Išsamiai susipažinti su VERT  2020-12-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.