Įeiti
Publikuota: 2020-12-03. Atnaujinta: 2020-12-03

UAB „Ignitis“ įpareigota gaminančio vartotojo pagamintos ir nesuvartotos elektros energijos kiekį perkelti jo naujai pasirinktam tiekėjui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis", kilusį dėl gaminančio vartotojo sukauptos pagamintos ir nesuvartotos elektros energijos kiekio perkėlimo naujam elektros energijos tiekėjui UAB „Elektrum Lietuva", nutarė, jog iš dalies vartotojo prašymas yra pagrįstas.

Gaminantis vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog sudarė sutartį dėl elektros tiekimo su nepriklausomu tiekėju UAB „Elektrum Lietuva", tačiau iki sutarties sudarymo UAB „Ignitis" jo sukauptos pagamintos ir nesuvartotos elektros energijos kiekį anuliavo, o ne perdavė naujai pasirinktam nepriklausomam tiekėjui, kaip to pageidavo vartotojas. Pareiškėjas prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis" sukauptą ir nepanaudotą elektros energijos kiekį perkelti naujai pasirinktam tiekėjui.

Iš pradžių UAB „Ignitis" nesutiko tenkinti vartotojo prašymo ir pažymėjo, kad teisės aktai nenumato tokios pareigos, tačiau pasikeitus teisiniam reglamentavimui, VERT pakartotinai kreipėsi į UAB „Ignitis". Įmonė nurodė, kad atsižvelgusi į nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. įsigaliojusius Elektros energijos tiekimo ir naudojimų taisyklių pokyčius, kurie numato tokią pareigą, sutinka tenkinti gaminančio vartotojo reikalavimą, tačiau vartotojo sukauptą elektros energijos kiekį perkels tik tada, kai bus realizuotas AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) sukaupto elektros kiekio perkėlimo mechanizmas bei įgyvendinti informacinių sistemų pokyčiai, kurių preliminari įgyvendinimo data – 2020 m. gruodžio mėn.

Vartotojo netenkino UAB „Ignitis" nurodyta nekonkreti data ir jis prašė VERT įpareigoti įmonę jo pagamintą ir nesuvartotą elektros energijos kiekį perkelti UAB „Elektrum Lietuva" ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 1 d.

VERT nustatė, jog ESO diegiamais informacinių sistemų pokyčiais numatyta įgyvendinti tokį sprendimą, kad gaminančių vartotojų sukauptas kiekis būtų laikomas perkeltu elektros energijos tiekėjo keitimo datai, o ESO perkėlus sukauptus kiekius, apskaičiavus trūkstamos/atgautos energijos kiekius (kWh)  bei mokėtinas sumas už persiuntimo paslaugą, VIAP bei naudojimosi tinklais paslaugą ir šia informacija pasidalinus su nepriklausomais tiekėjais, kurie pagal iš ESO gautus patikslintus duomenis teisingai išrašys (patikslins) sąskaitas vartotojams, data, kuria ESO įvykdys vartotojo sukaupto kiekio perkėlimą į informacinę sistemą, neturės įtakos vartotojo galimybei panaudoti perkeltą elektros energijos kiekį.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nutarė tenkinti vartotojo reikalavimus dėl sukaupto kiekio perkėlimo ir įpareigoti UAB „Ignitis", ESO įdiegus informacinių sistemų pokyčius, nedelsiant imtis veiksmų dėl vartotojo sukaupto kiekio perkėlimo tiekėjui UAB „Elektrum Lietuva". VERT nutarė atmesti vartotojo reikalavimus dėl sukaupto kiekio perkėlimo termino nustatymo iki š. m. gruodžio 1 d., nes Elektros energijos tiekimo ir naudojimų taisyklėse nėra apibrėžtas konkretus terminas, per kurį ESO privalo perkelti  gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį naujam tiekėjui įgyvendinimu, o atsižvelgiant į tai, kad šiai dienai ESO dar nėra baigusi diegti reikalingų informacinių sistemų pokyčių, vartotojo reikalavimas dėl sukaupto kiekio perkėlimo termino nustatymo iki š. m. gruodžio 1 d., būtų neįmanomas įgyvendinti.

UAB „Ignitis" įpareigota per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo įvykdymą.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.