Įeiti
Publikuota: 2020.05.22. Atnaujinta: 2020.05.22

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą, nustatė, kad vartotojo skola susidarė dėl operatoriaus kaltės: AB „Energijos skirstymo operatorius" įpareigotas vartotojo nesumokėtą sumą už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį perskaičiuoti tik už 2  paskutinius mėnesius, neskaičiuojant delspinigių.   

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad dėl sukeistų elektros įvadų nuo 2014 m. sausio 1 d. už elektros energiją atsiskaitė pagal kitam butui priklausantį apskaitos prietaisą. Operatoriui nustačius šį faktą, buvo apskaičiuotas nemažas vartotojo faktiškai suvartotas, tačiau neapmokėtas elektros energijos kiekis. Vartotojas už laikotarpį nuo 2014  m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. susidariusią skolą prašė sumažinti 20 proc. ir sudaryti galimybes ją mokėti dalimis.

VERT išnagrinėjus faktines ginčo aplinkybes, nustatyta, kad šiuo atveju tokia situacija susidarė ne dėl sukeistų įvadų, bet dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" darbuotojų aplaidumo, kurie vartotojui nurodė klaidingą butui priklausančio apskaitos prietaiso numerį. Šios klaidos operatoriaus darbuotojai nepastebėjo ir neištaisė net ir atlikdami skaitiklių patikrą.

Teisės aktai numato, kad tuo atveju, jeigu buitinio vartotojo įsiskolinimas susidarė dėl ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, galima atlikti perskaičiavimą ir išieškoti skolą už ne ilgesnį nei paskutinių 2 mėn. laikotarpį, t. y. šiuo atveju vartotojui mokėtina suma bus apskaičiuota už 2019 m. birželio, liepos mėnesiais suvartotą elektros energiją, neįtraukiant sumos už suvartojimą laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gegužės mėn. (imtinai).

AB „Energijos skirstymo operatorius" susidariusių nuostolių negali įtraukti į reguliuojamų paslaugų kainas, juos operatorius turės padengti iš savo pelno.