Įeiti
Publikuota: 2020.05.29. Atnaujinta: 2020.05.29

VERT: per metus biokuro kaina biržoje sumažėjo 30 proc.


Biokuro kainos

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2020 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2020 m. I ketv. siekė 138,87 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., mažėjo 30 proc.

Energijos gamintojams 2020 m. I ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 8,4 proc. pigiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/tne), 2018 m.–2020 m. I ketv.


Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2020 m. I ketv. siekė 16,29 proc., arba 21,92 Eur/tne, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 43,9 proc., arba 71,58 Eur/tne. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų ir kt.

2020 m. I ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Klaipėdos apskrityje – 156,47 Eur/tne, mažiausia – Alytaus apskrityje (134,55 Eur/tne).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG).

2020 m. I ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 69,6 proc. viso rinkoje parduoto biokuro (2019 m. I ketv. – 95,2 proc.). Pokytį lėmė tai, kad buvo vertinamas ir nereguliuojamų NŠG, kuriems iki 2020 m. vidurio taikomos išlygos, biokuro įsigijimas – beveik visą šilumai gaminti reikalingą kiekį nereguliuojami NŠG pirko pagal dvišales sutartis.

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (57,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2020 m. I ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 134 418, 35 tne biokuro už 18,7 mln. Eur.

2020 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1488 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 82 58 tne. Palyginti su 2019 m. I ketv., sudaryta 3,8 proc. mažiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 1,8 proc. didesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2020 m. I ketv. biokuro rinkoje veikė 203 dalyviai (73 pirkėjai ir 130 pardavėjų), palyginimui, 2019 m. I ketv. – 192 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis augo nuo 0,81 proc. 2019 m. I ketv. iki 16,47 proc. 2020 m. I ketv. (0,8 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina 2020 m. I ketv. – 120,74 Eur/tne ir 99,2 proc. biokuro parduota pagal dvišales sutartis, vidutinė kaina 2020 m. I ketv. – 163,97 Eur/tne ). Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 44,60 proc. rinkos.

2 pav. 2020 m. I ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc.


Išsamiai susipažinti su 2020 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite čia.

* Įskaitant transportavimo išlaidas.

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.