Įeiti
Publikuota: 2020-05-29. Atnaujinta: 2020-05-29

Skelbiamas 0,7 TWh kvotos skatinimo paskirstymo aukcionas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai


Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštį, VERT skelbia naują 0,7 TWh skatinimo kvotos paskirstymo aukcioną.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad 2020 m. gegužės 29 d. prasideda technologiškai neutralus aukcionas, kuriame gali dalyvauti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė. Aukciono dalyviai varžysis dėl galimybės gauti kainos priedą prie biržos kainos.

SVARBU. Paskelbus informaciją apie aukcioną, t. y. nuo 2020-05-29, pradedamas skaičiuoti 70 kalendorinių dienų terminas, per kurį norintieji dalyvauti aukcione turi atlikti šiuos veiksmus:

• gauti preliminarias prisijungimo sąlygas, susitarti dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ir pasirašyti ketinimų protokolą su elektros tinklų operatoriumi, atlikti kitas procedūras, numatytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme bei VERT patvirtintuose aukciono nuostatuose;

•  atlikti skaičiavimus ir parengti siūlymą dėl pageidaujamo kainos priedo prie biržos kainos.

Aukciono dalyvių dokumentai bus priimami nuo 2020-08-10 iki 2020-08-24 (imtinai)pirmasis aukciono komiteto posėdis įvyks 2020-08-25.

Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus. Pasiūlymai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų, negalės varžytis dėl kainos priedo.

Aukciono sąlygos ir laimėtojo kainos priedo nustatymas

• Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.

• Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

• Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos.

• VERT nustatyta didžiausioji kaina nesikeis visą ūkio subjekto skatinimo laikotarpį (12 metų).

Aukciono sąlygos (išsamiai galima susipažinti čia)

Numatyta paskirstyti skatinimo kovota0,7 TWh
Rėmimo laikotarpis12 metų
Aukcionui apskaičiuota elektros energijos iš AEI atskaitinė kaina42,04 Eur/MWh
Didžiausioji elektros energijos iš AEI kaina45,06 Eur/MWh
Maksimalus kainos priedas3,02 Eur/MWh

 

Rinkos dalyviai visą informaciją apie skatinimo kvotos paskirstymo aukcioną gali rasti VERT interneto svetainėje, rubrikoje Aukcionai".

Rūpimais klausimais galite teirautis Aukciono komiteto pirmininko tel. 8 (615) 22973 bei Aukciono komiteto sekretoriaus tel. (8 612) 43 686.