Įeiti
Publikuota: 2020.05.15. Atnaujinta: 2020.05.15

VERT: būtina užtikrinti namo bendrojo naudojimo dujų sistemų priežiūrą


VERT atkreipia dėmesį, kad turi būti skiriamas didesnis dėmesys daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo dujų sistemų saugaus eksploatavimo priežiūrai. VERT, atlikusi patikrinimą, nustatė, kad tam tikrais atvejais nėra laikomasi privalomų teisės aktų reikalavimų.

VERT kreipėsi į savivaldybes, kad atkreiptų dėmesį į šias problemas. Savivaldybių administracijų prašoma vykdant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą, patikrinti, kad valdytojai, administruodami namo bendrojo naudojimo dujų sistemas, užtikrintų tinkamą jų priežiūrą. Daugiabučio namo valdytojas turi būti sudaręs galiojančią sutartį su kvalifikuota tarnyba, kuri privalo atlikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo dujų sistemos  patikrą ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus:

  • patikrinti namo dujotiekių ir uždaromųjų įtaisų būklę, jeigu reikia, uždaromieji įtaisai turi būti išvalomi ir sutepami;
  • išbandyti vidaus dujotiekio sandarumą nuo įvadinio čiaupo iki čiaupo prieš buitinį dujų prietaisą.

Savivaldybių administracijos yra atsakingos už daugiabučių namų naudojimo priežiūrą, todėl  VERT prašo savivaldybių administracijų vykdant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą patikrinti, ar valdytojai, administruodami namo bendrojo naudojimo dujų sistemas, užtikrina saugią ir patikimą eksploataciją ir šią informaciją pateikti VERT iki 2020 m. birželio 8 d.