Įeiti
Publikuota: 2020.05.13. Atnaujinta: 2020.05.13

VERT: auga iš AEI pagamintos elektros energijos kiekis


2019 m. II pusm. atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 1 086,1 GWh elektros energijos, t. y. 13 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. (961,1 GWh) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengtoje 2019 m. II pusmečio elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitoje (atsisiųskite).

Bendras pagamintos ir į tinklą pateiktos elektros energijos kiekis augo 21 proc. – atitinkamai gamybos apimtys 2019 m. II pusm. siekė 1 849,6 GWh, 2018 m. II pusm. – 1 528,0 GWh).

Kiti esminiai 2019 m. II pusm. rodikliai:

  •  Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 9,1 proc. didesnis, palyginti su 2018 m. II pusm. (importuotas kiekis atitinkamai siekė 6 827,1 GWh ir 6 260,2 GWh), eksportuojamos elektros energijos kiekis – 58,5 proc. didesnis, palyginti su 2018 m. II pusm. (eksportuotas kiekis atitinkamai siekė 2 061,9 GWh ir 1 301,1 GWh). 2019 m. II pusmetį daugiausia elektros energijos buvo importuota iš Rusijos (3 347,4 GWh arba 49 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), daugiausia elektros energijos eksportuota į Lenkiją (1 190,8 GWh, arba 57,8 proc. viso eksportuoto elektros energijos kiekio).
  • Investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 20,2 proc. mažesnės, palyginti su 2018 m. II pusm. (investicijų apimtys atitinkamai siekė 112,3 mln. Eur ir 140,8 mln. Eur).
  • Įrengtoji elektrinių galia laikotarpio pabaigoje buvo 0,04 proc. didesnė, palyginti su 2018 m. II pusm. pabaiga (atitinkamai siekė 3 681 MW ir 3 679 MW).
  • Elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 2,8 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. II pusm. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 3 600,9 GWh ir 3 501,7 GWh).
  • Elektros energijos sektoriaus pajamos išaugo 21,3 proc., palyginti su 2018 m. II pusm. (atitinkamai siekė 1 062,5 mln. Eur ir 876,0 mln. Eur).

Anksčiau VERT skelbtas ataskaitas galite rasti čia.