Įeiti
Publikuota: 2020.05.28. Atnaujinta: 2020.05.28

VERT suderino faktinę AB „Amber Grid“ įgyvendinto investicijų projekto sumą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad įgyvendinus 2017 m. rugsėjo mėn. suderintą AB „Amber Grid" investicijų projektą – Magistralinio dujotiekio Vilnius–Panevėžys–Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija – pasikeitė jo vertė, suderino faktinę projekto sumą:  8,140 mln. Eur be PVM (49,7 proc. reikalingų lėšų skyrė Europos regioninės plėtros fondas).

Projekto suma pasikeitė dėl projektavimo bei statybos darbų kainų pokyčio ir papildomų poreikių, atsiradusių įgyvendinant projektą. Pasikeitus investicijų projekto vertei, atitinkamai patikslinta ir ES paramos dalis.

AB „Amber Grid" investicijų projektą įgyvendino 2019 metais. Bendrovė rekonstravo (perklojo) 13,918 km magistralinio dujotiekio atkarpą, užtikrinant saugų ir nenutrūkstamą dujų perdavimą bei išvengiant avarijos galimybės, taip pat įrengė pažangius infrastruktūros elementus – įrangą katodinės apsaugos efektyvumui didinti ir korozijos greičio nustatymui bei korozijos priežasčių diagnozavimui, kurių pagalba galima stebėti dujotiekio būklę ir imtis atitinkamų priemonių, siekiant išvengti avarijų.

Įgyvendinto investicijų projekto vidutinė įtaka reguliuojamai gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainai sudaro 0,62 Eur/MWh per parą per metus, t. y. 0,36 proc.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-28 posėdžio medžiaga galite čia.