Įeiti
Publikuota: 2020.05.28. Atnaujinta: 2020.05.28

Aptikti pažeidimai nustatant UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi perskaičiuotas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" šilumos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, išsiaiškino, jog Šalčininkų rajono savivaldybės taryba bendrovei šilumos kainų dedamąsias nustatė nesilaikydama Šilumos kainų nustatymo metodikos.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, perskaičiuodama bendrovės šilumos kainų dedamąsias, neteisingai įvertino kitas, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtas, neišvengiamas sąnaudas. Taip pat neteisingai įvertino kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigijimo sąnaudų dydžio ir per atitinkamą laikotarpį faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio neatitiktį.

VERT rekomendavo savivaldybei įvertinti bendrovės ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį ir investicijų grąžos pokytį dėl įvykdytų investicinių projektų. Taip pat įvertinti darbo užmokesčio sąnaudų ir privalomojo socialinio draudimo įmokų sąnaudų pokytį.

Nustatytiems pažeidimams pašalinti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai numatytas 30 kalendorinių dienų terminas. To nepadarius, VERT, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-28 posėdžio medžiaga galite čia