Įeiti
Publikuota: 2020.05.28. Atnaujinta: 2020.05.28

Keičiasi mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams


Nuo 2020 m. liepos 1 d. UAB „Intergas", UAB „Fortum Heat Lietuva" ir AB agrofirmos „Josvainiai"  aptarnaujami buitiniai vartotojai už gamtinių dujų kub. metrą mokės nuo 3 iki 26 proc. mažiau.

Metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis (už gamtinių dujų kub. metrą), pastovioji tarifo dalis nesikeičia.

Gamtinių kaina buitiniams vartotojams iš esmės mažėja dėl prognozuojamų mažesnių gamtinių dujų įsigijimo kainų: į 2020 m. II pusm. įskaičiuota gamtinių dujų (produkto) kaina vidutiniškai yra 31,11 – 40,65 proc. mažesnė nei 2020 m. I pusm., UAB „Fortum Heat Lietuva" vartotojams gamtinių dujų kaina mažėja dar ir dėl kompensacijos, 2019 m. II pusm. susidarius pajamų skirtumui dėl dujų įsigijimo kainų skirtumo (įskaičiuotų į tarifą ir faktinių).

UAB „Intergas", UAB „Fortum Heat Lietuva" ir AB agrofirmos „Josvainiai" gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2020 m. I ir II pusm. (su PVM)

 
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM

Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM ​ ​
 2020 m. I pusm2020 m. II pusm.Pokytis, proc.2020 m. I pusm2020 m. II pusm.Pokytis, proc.
                              AB agrofirma „Josvainiai" ​ ​ ​ ​ ​ ​
I pogr. 0,630,6300,300,29-3,33
II pogr. 3,993,990
0,220,21-4,55
                                                                                                            UAB „Fortum Heat Lietuva" ​ ​ ​ ​ ​ ​
II pogr. 3,943,9400,430,35-18,03
                                                                                                                          UAB „Intergas" ​ ​ ​ ​ ​ ​
I pogr. 1,451,4500,460,35-24,24
II pogr. 1,451,4500,400,30-25,89


AB agrofirma „Josvainiai" gamtines dujas tiekia Josvainių miestelyje, UAB „Intergas" –  Mažeikių rajone, UAB „Fortum Heat Lietuva" – Joniškio rajono savivaldybėje.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-28 posėdžio medžiaga galite čia.