Įeiti
Publikuota: 2020.05.21. Atnaujinta:

VERT: pasirengta naujam elektros energijos gamybos iš AEI skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujo elektros energijos gamybos iš AEI skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame numatyta paskirstyti 0,7 TWh kvotą, sąlygų aprašą ir atskaitinę kainą – 42,04 Eur/MWh.  

Tai buvo vieni paskutinių žingsnių, rengiantis aukcionui, kuris bus paskelbtas 2020 m.  gegužės 29 d. Pirmasis aukciono komiteto posėdis planuojamas 2020 m. rugpjūčio 25 d.

Atskaitinė ir didžiausioji kainos

Šių metų aukcionui iš AEI apskaičiuota atskaitinė kaina yra 6,7 proc. mažesnė, nei praėjusių metų aukcione (45,07 Eur/MWh). Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš AEI.

Iš esmės kainos mažėjimui didžiausią įtaką turėjo mažesnė elektros energijos kaina, nustatyta vertinant elektros energijos įsigijimo kainų tendencijas į ateitį pagal elektros energijos biržoje suprekiautos elektros energijos kainas;  mažesnės elektros energijos ateities sandorių kainos; sumažėjusios apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos.

2020-04-23 VERT patvirtino didžiausiąją kainą – 45,06 Eur/MW, kuri, įvertinus elektros energijos gamybai iš AEI reikalingas sąnaudas, naudojant efektyviausias technologijas, taip pat mažėja 7,9 proc.

Skatinimo schema

Atskaitinė kaina ir didžiausioji kaina yra naudojamos maksimaliam aukciono laimėtojo priedui prie biržos kainos (kainos priedas) apskaičiuoti – tai skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Maksimalus kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, šįmet yra 3,02 Eur/MWh (pernai - 3,86 Eur/MWh). 

Aukciono dalyviai gali teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis negali būti didesnis nei maksimalus), o laimėtojas išrenkamas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas

 schema.jpg

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklauso nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negali viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos, t. y. elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą didžiausiąją kainą, priedas nemokamas, nes ūkio subjektas pasidengia sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje. Skatinimas taikomas 12  metų.

Planuojami aukciono etapai

 ATNAUJINTA_aukciono_procesas.png

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia.