Įeiti
Publikuota: 2020.05.21. Atnaujinta:

VERT: nuo 2020 m. liepos 1 d. keičiasi VIAP kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 26,49 proc. sumažėjusią 2020 m. II pusm. prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, taip pat įvertinusi prognozuojamo ir faktinio poreikio neatitikimą, susidariusį šių metų sausio–balandžio mėn. dėl VERT prognozuojamos rinkos kainos ir faktinės rinkos kainos skirtumo (išmokėta 17,152 mln. Eur daugiau nei prognozuota), priėmė sprendimą pakoreguoti 2020 metams nustatytą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą ir VIAP kainą, kuri bus taikoma nuo 2020 m. liepos  m. 1 d.

Bendras pakoreguotas VIAP lėšų poreikis 2020 m. – 136,704 mln. Eur (ankstesnis poreikis – 106,869 mln. Eur), VIAP kaina, taikoma elektros vartotojams nuo 2020 m. liepos 1 d., – 1,215 ct/kWh (anksčiau nustatyta – 0,683 ct/kWh).

Viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių VIAP lėšų poreikio augimą – ženkliai sumažėjusios elektros energijos įsigijimo kainos didmeninėje energijos rinkoje: iš gamintojų, įgijusių teisę pasinaudoti VERT nustatytu fiksuotu tarifu, elektros energija yra superkama VERT nustatytais fiksuotais tarifais. Skirtumas tarp elektros energijos supirkimo kainos ir elektros energijos pardavimo kainos didmeninėje rinkoje kompensuojamas VIAP lėšomis. Kuo elektros energijos didmeninės rinkos kaina mažesnė, tuo didesnis susidaro skirtumas. Todėl atitinkamai auga VIAP lėšų poreikis.

VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. VIAP kaina yra viena iš dedamųjų visuomeninės elektros energijos kainos. VERT iki gegužės mėn. pabaigos planuoja paskelbti perskaičiuotus elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios nuo 2020 m. liepos 1 d.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia.