Įeiti
Publikuota: 2020.05.21. Atnaujinta:

VERT: AB „Smiltynės perkėla“ maksimali reguliuojamos veiklos pajamų suma apskaičiuota nesilaikant būtinųjų sąnaudų principo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi AB „Smiltynės perkėla“ apskaičiuotą keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją reguliuojamos veiklos maksimalią pajamų sumą – 4 926,5 tūkst. Eur – konstatavo, kad suma apskaičiuota nesilaikant būtinųjų sąnaudų principų ir jos nederino (ankstesnio laikotarpio suma –  4 899,4 tūkst. Eur).

Pagal bendrovės pateiktus skaičiavimus, maksimali leistina veiklos pajamų suma iš esmės didėja dėl nusidėjimo sąnaudų pokyčio, tačiau VERT apskaičiavo 127,1 tūkst. Eur mažiau nusidėvėjimo sąnaudų (nusidėvėjimo sąnaudos sumažintos įvertinus faktiškai 2019 m. atliktas mažesnės apimties, nei buvo planuota, investicijas ir neatitikimą dėl į didžiausią tarifą įskaičiuotų 2019 m. planuojamų  ir faktinių nusidėvėjimo sąnaudų). Taip pat vertinama infliacijos įtaka, energetikos išteklių kainų ir keltų reisų skaičiaus pasikeitimas.

VERT priėmus sprendimą nederinti AB „Smiltynės perkėla“ maksimalios reguliuojamos keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklos pajamų sumos, bendrovė turės iš naujo teikti projektą.

AB „Smiltynės perkėla“ privalo suderinti su VERT reguliuojamos veiklos maksimalią pajamų sumą, pagal kurią bendrovė apskaičiuoja ir tvirtina galutinius keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifus.

AB „Smiltynės perkėla“ maksimali veiklos pajamų suma perskaičiuojama kasmet, siekiant užtikrinti, kad keleivių ir transporto priemonių perkėlimo per Kuršių marias tarifai būtų pagrįsti būtinosiomis sąnaudomis.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia.