Įeiti
Publikuota: 2020.05.21. Atnaujinta:

Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė 6  leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir vieną leidimą gaminti elektros energiją.

Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti: UAB „XXT“, UAB „Anjava“ (2  leidimai), UAB „Automatikos sistemos“, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijai ir European Energy Lithuania UAB (anksčiau išduotas leidimas pripažintas netekusiu galios).

Leidimas gaminti elektros energiją išduotas UAB „NT taškas“.  

Išduotų leidimų gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas skelbiamas čia.