Įeiti
Publikuota: 2020.05.21. Atnaujinta:

VERT: keičiasi kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 2010 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisijos Reglamento Nr. 838/2010 nuostatas  ir įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" pateiktą informaciją, 2020 m. gegužės 21 d. paskelbė pakeistą naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema kainą, kuri Lietuvos atveju taikoma eksportuojant / importuojant elektros energiją į / iš trečiųjų šalių.

Metinė naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema kaina mažėja iki 0,07 ct/kWh be PVM (buvo 0,08 ct/kWh be PVM).

Metinį perdavimo sistemos naudojimo mokestį kasmet apskaičiuoja ENTSO-E. Jis nustatomas kaip įmokos už megavatvalandę, kurią dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatoriai sumokėtų į perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo fondą, atsižvelgiant į numatomą atitinkamų metų tarpvalstybinių elektros energijos srautų apimtį, įvertis.


Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia.