Įeiti
Publikuota: 2020-05-19. Atnaujinta:

VERT: susitarta dėl bendro regioninių išlaidų padalijimo tarp šalių


Atsižvelgiant į 2015 m. liepos 24 d. Europos Komisijos reglamentą, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Litgrid" kartu su Suomijos, Švedijos, Estijos ir Latvijos perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bei paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi – „European Market Coupling Operator" (EMCO) – parengtą bendrą pasiūlymą dėl Europos tarpvalstybinio einamosios dienos regioninių išlaidų padalijimo.

Bendri kaštai, kurie apima Baltijos šalių vidinių jungčių ir Švedijos–Lietuvos bei Estijos–Suomijos elektros jungčių įtraukimą į bendrą Europos tarpvalstybinę einamosios dienos elektros energijos prekybos IT platformą (XBID), projektą įgyvendinantiems PSO – AB „Litgrid" , „Svenska Kraftnät", Elering AS, Augstsprieguma tīkls, Fingrid ir EMCO – iš viso siekia 30 249 Eur, Lietuvos PSO tenkanti dalis – 6 293 Eur (išlaidos, kurios susidarė nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. birželio 18 d.). Projektą įgyvendinantiems PSO kaštai padalinami proporcingai pagal šalių elektros energijos suvartojimą.

Bendra Europos tarpvalstybinė einamosios dienos elektros energijos prekybos IT platforma (XBID), kurioje vyksta prekyba tarp valstybių ir skirtingų biržos operatorių platformų, pradėjo veikti 2018 m. birželio 12 d. Dėl didelės projekto apimties, pirmiausia buvo atskirai kuriamos kiekvieno regiono platformos, vėliau viską sujungiant į bendrą Europos tarpvalstybinę einamosios dienos elektros energijos prekybos IT platformą.

Pagrindinis regioniniu lygmeniu įgyvendinamų projektų tikslas buvo sukurti procedūras, tvarkas ir IT sistemas bei jas ištestuoti tarp PSO ir paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių regione dar prieš prisijungiant prie bendros platformos.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-19 posėdžio medžiaga galite čia.