Įeiti
Publikuota: 2020.05.14. Atnaujinta:

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Energijos parkas“ nustatyta bazinė šilumos gamybos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Energijos parkas“ nustatė šilumos gamybos bazinę kainą (3 metų reguliavimo periodui), kurią sudaro leistinas gauti metinis pajamų lygis –11 211,8  Eur/metams. Projekcinė šilumos gamybos kaina 2020 m. gegužės mėn. – 3,38 ct/kWh.

UAB „Energijos parkas“, degindama Kairių sąvartyno biodujas (nutiesta 3,1 km biodujų trasa), gamina elektros ir šilumos energiją. Bendrovė eksploatuoja 2 kogeneracinės jėgainės, kurių elektros generavimo galia siekia 800 kW, šilumos galia – 740 kW, įrengta kompresorinė jėgainė ir nudujinimo sistema. Vidutiniškai per metus bendrovė pagamina ir į tinklą patiekia 331,0 MWh šilumos energijos.

  

UAB „Energijos parkas“ nepriklausomą šilumos gamybos veiklą vykdo nuo 2011 metų. Bendrovei privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, nes jėgainės statybai buvo pasinaudoja AEI finansuoti skirtomis priemonėmis, gaminama remiama elektros energijos, be to, į tinką tiekiamos šilumos kiekis sudaro daugiau nei 1/3 bendro AB „Šiaulių energija“ aptarnaujamo Kairių miestelio šilumos poreikio.   

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-14 posėdžio medžiaga galite čia.