Įeiti
Publikuota: 2020.05.07. Atnaujinta: 2020.05.07

VERT: tobulinama energetikos objektų, įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo tvarka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama teisinio aiškumo bei formuodama vienodą VERT praktiką taikant teisės aktų nuostatas, pritarė Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos pakeitimams.

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtinti pažeidimų pašalinimo terminai, numatant galimybę Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu pratęsti nurodymuose nustatytus pažeidimų pašalinimo terminus, kai dėl objektyvių priežasčių asmuo negali laiku įvykdyti nurodymo;

• reglamentuoti atvejai, kada pavedimas atlikti patikrinimą surašomas teritorinio, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo, Techninės priežiūros departamento direktoriaus, o kada – Tarybos pirmininko ar kuruojančio Tarybos nario.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-07 posėdžio medžiaga galite čia.