Įeiti
Publikuota: 2020.05.07. Atnaujinta: 2020.05.07

VERT suderino AB „Amber Grid“ investicinį projektą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, suderino AB „Amber Grid“ numatomą atlikti magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukciją.

Investicija suderinta su sąlyga, kad 50 proc. darbams atlikti reikalingos sumos bus finansuota pasinaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Numatyta rekonstruoti atkarpa (17,9 km) yra paklota per tankiai užstatytus gyvenamuosius rajonus, turi daug pažeidimų, yra nesaugi, nėra galimybės užtikrinti nenutrūkstamo gamtinių dujų perdavimo. Įgyvendinus investicinį projektą, bus pakloti nauji vamzdžiai, įrengti 2 perėjimai po geležinkeliu, 4 perėjimai– automobilinių kelių ruožuose, pastatytas 1 papildomas uždarymo įtaisas ir kt.

Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas atkarpos rekonstrukcija laikytina strateginiu projektu, jo įgyvendinimas numatytas Nacionaliniame elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plane. Pajėgumų užtikrinimo šiame koridoriuje svarba išauga ne tik dėl esamų sistemos naudotojų poreikių, bet ir vis intensyvesnio komercinio dujų srauto per šį dujotiekį iš SGD terminalo Lietuvos vartotojams ir Latvijos kryptimi, taip pat dėl dujotiekių jungties su Lenkija (GIPL), kuriai atsiradus bus galimybės efektyviau išnaudoti SGD terminalą Klaipėdoje, transportuojant dujas į Europos rinkas Lenkijos kryptimi.

Preliminariais skaičiavimais, dėl šios rekonstrukcijos gamtinių dujų perdavimo pajamų viršutinė riba padidėtų 1,288 Eur/MWh per parą per metus, t. y. 0,74 proc. (su 50 proc. ES parama).

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-07 posėdžio medžiaga galite čia.