Įeiti
Publikuota: 2020.05.07. Atnaujinta: 2020.05.07

VERT nustatė AB „Amber Grid“ perdavimo pajamų viršutinę ribą 2021 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) AB „Amber Grid“ 2021 metams nustatė 42 377,44 tūkst. Eur perdavimo pajamų viršutinę ribą (2020 m. bendrovės pajamų lygis – 36 073,93 tūkst. Eur).

AB „Amber Grid“ pajamų lygio pokytį iš esmės lėmė tai, kad 2020 metais bendrovė taikė mažesnę gamtinių dujų perdavimo kainą dėl grąžinamos vartotojams gautos didesnės investicijų grąžos (9 359,33 tūkst. Eur) už 2014–2018 m. laikotarpį.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ 2018 m. nustatytas pajamų lygis 5 metų reguliavimo periodui (2019–2023 m.), kuris, VERT sprendimu, gali būti koreguojamas pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, įgyvendinus su VERT suderintas investicijas ir kt., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

2021 m. AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema planuoja transportuoti 50 279 GWh gamtinių dujų (2020 m. nustatytas kiekis – 49 599 GWh).

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-07 posėdžio medžiaga galite čia.