Įeiti
Publikuota: 2020.05.07. Atnaujinta: 2020.05.07

VERT: pakeitimai leis operatyviau nustatyti / perskaičiuoti prognozuojamą ir atskaitinę elektros energijos rinkos kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į situaciją tarptautinėse rinkose ir siekdama užtikrinti greitesnį prognozuojamos elektros energijos kainos bei atskaitinės elektros energijos rinkos kainos nustatymą / perskaičiavimą, patvirtino Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:

• Mažinant administracinę naštą, mažesnę nei 5 proc. rinkos dalį užimantiems tiekėjams panaikintas reikalavimas teikti ataskaitas apie dvišalius sandorius (itin mažą rinkos dalį užimančių tiekėjų dvišalių sandorių duomenys daro nedidelę įtaką galutinei prognozuojamai bei atskaitinei elektros energijos kainai).

• Ateities sandorių vertinimas perkeltas iš kiekybinio į kokybinį, t. y. ateities sandoriai bus naudojami kaip vienas veiksnių, kuriais remiantis prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ir atskaitinę kainą galima didinti arba mažinti 5–10 proc. Tokiu būdu objektyviau bus įvertinami rinkos dalyvių ateities lūkesčiai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-07 posėdžio medžiaga galite čia.