Įeiti
Publikuota: 2020-06-03. Atnaujinta: 2020-06-03

Seimo Ekonomikos komitetas pritarė VERT 2019 m. veiklos ataskaitai


2020 m. birželio 3 d. Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje buvo pritarta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2019 metų veiklos ataskaitai. VERT pirmininkės Ingos Žilienės pristatymą rasite čia.

VERT pirmininkė Inga Žilienė taip pat akcentavo ir siūlė Seimo Ekonomikos komitetui pasisakyti dėl būtinybės keisti teisės aktus, numatant pareigas ir atsakomybę daugiabučių namų bendrųjų objektų administratoriams.

VERT specialistai atlikdami patikrinimus nustatė, kad daugiabučiuose namuose nėra laikomasi techninės saugos bei efektyvaus energijos vartojimo reikalavimų, eksploatuojant bendro naudojimo vidaus inžinerinius tinklus", - sako Inga Žilienė.

Daugiabučio namo valdytojas turi būti sudaręs galiojančią sutartį su kvalifikuota tarnyba, kuri privalo atlikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo dujų sistemos patikrą ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus: patikrinti namo dujotiekių ir uždaromųjų įtaisų būklę, jeigu reikia, uždaromieji įtaisai turi būti išvalomi ir sutepami; išbandyti vidaus dujotiekio sandarumą nuo įvadinio čiaupo iki čiaupo prieš buitinį dujų prietaisą.

Dėl efektyvaus šilumos vartojimo, daugiabučiuose namuose, kas leistų gyventojams sutaupyti lėšų, VERT nustatė šiuos dažniausiai pasikartojančius pažeidimus: nėra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų projektų; šildymo prietaisai neturi galios atitikties projektui nustatymo aktų; nėra reguliatorių, skirtų šilumos suvartojimui name reguliuoti; neatliekama šilumos suvartojimo rodiklių (namui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) analizė; karšto vandens vartojimo vietose nepalaikoma nustatyta temperatūra; nerengiami ir gyventojams neteikiami siūlymai dėl šilumos energijos taupymo priemonių.

VERT pirmininkė Inga Žilienė taip pat atkreipė dėmesį, jog šiuo metu darbo rinkoje labai trūksta inžinerinės pakraipos specialistų. Be to, esant nelanksčiai centralizuotai valstybės tarnybos atrankos procedūrai ir neturint galimybės lygiavertėmis sąlygomis konkuruoti su privačiame sektoriuje vyraujančiu darbo atrankos modeliu ir atlygiu, priežiūros institucijos susiduria su personalo trūkumo problemomis. Seimo Ekonomikos komiteto nariai pritarė, kad būtina atkreipti atsakingų institucijų dėmesį, kad būtų inicijuojamos priemonės, užtikrinančios inžinerinės pakraipos studijų programų patrauklumo ir populiarumo skatinimą, finansavimą.