Įeiti
Publikuota: 2020.06.30. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatyta AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kaina


Vilniaus miesto savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) šilumos kainą nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2020  m. liepos 1 d.

VERT skaičiavimais, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kaina mažėja nuo 3,18   ct/kWh   iki  3,05 ct/kWh (projekcinė 2020  m. birželio  mėn. šilumos kaina).

Taip pat VERT priėmė sprendimą 36 mėn. laikotarpiui paskirstyti bendrovės papildomai gautas pajamas dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro bei šilumos įsigijimo sąnaudų skirtumo (iš viso  6835,55 tūkst. Eur). Nepadengtos, tačiau faktiškai patirtos, apyvartinių taršos leidimų (ATL) įsigijimo sąnaudos bendrovei bus grąžintos per 12  mėn. (iš viso 3458,83 tūkst. Eur).

Šįmet AB „Vilniaus šilumos tinklai“ yra  septinta įmonė, kuriai VERT vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias.

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta pareiga savivaldybių taryboms per 30 kalendorinių dienų nuo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainas. To nepadarius, VERT gali 12 mėnesių laikotarpiui nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-06-30 posėdžio medžiaga galite čia.