Įeiti
Publikuota: 2020.06.25. Atnaujinta:

AB „Amber Grid“ investuoja į gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektą – bendrovė planuoja pakeisti technologiškai pasenusius, nesandarius ir nepatikimai valdomus magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisus (čiaupus) ir išplėsti operatyvaus technologinio valdymo sistemą (SCADA).

50 proc. darbams atlikti reikalingų lėšų numatoma gauti pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama (priemonė „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“).

AB „Amber Grid“ atnaujins 22 uždarymo įtaisus, dar 2 – demontuos, 29 uždarymo įtaisai bus prijungti prie SCADA sistemos, užtikrinant nuotolinę kontrolę.

Įdiegus SCADA, gamtinių dujų perdavimo sistemoje nuotoliniu būdu bus valdoma 58 proc. čiaupų. Tai leis efektyviai  valdyti dujų srautus (greitai stabdyti ir paleisti), sudarant vartotojams sąlygas optimaliu būdu naudoti dujas ir užtikrinti gamtinių dujų perdavimo patikimumą bei saugumą Lietuvos dujų perdavimo sistemoje. Taip pat sumažės avarijų tikimybė magistraliniuose dujotiekiuose, kas sumažins gamtinių dujų nutraukimo tikimybę, o įvykus sutrikimams – operatyviai lokalizuoti dujų nuotėkius ar avarijas.

Šis AB „Amber Grid“ investicijų projektas yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą.

VERT skaičiavimais, projektas gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinę ribą vidutiniškai didina 0,81 Eur/MWh/parą/metus, t. y. 0,46 proc.

 Išsamiai susipažinti su VERT 2020-06-25 posėdžio medžiaga galite čia.