Įeiti
Publikuota: 2020.04.01. Atnaujinta:

VERT: nesikeičia reikalavimai reguliuojamų įmonių ataskaitų patikrai


Reguliuojamų įmonių veiklos ataskaitų patikrai (auditui) už 2020 m. galios tokie patys reikalavimai, kaip ir šiuo metu. Taip nusprendė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), pratęsdama Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą.

Ūkio subjektai kasmet teikia VERT reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias auditoriai nuo praėjusių metų tikrina pagal VERT patvirtintą techninę užduotį, t. y. konkrečius reikalavimus. Taip užtikrinama galimybė reguliuotojui įsitikinti ūkio subjektų sąnaudų pagrįstumu, priskiriant jas reguliuojamai veiklai.


Labai mažoms vandens sektoriaus įmonėms (mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų) numatyta galimybė atlikti supaprastintą patikrą.


Elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų
operatoriai, aptarnaujantys mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų, suskystintų naftos dujų veiklą vykdančios įmonės, taip pat elektros energetikos įmonės, pripažintos turinčiomis didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančios izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, kurios kaina yra valstybės reguliuojama, ir atitinka kitas VERT numatytas sąlygas, galės pasirinkti pagal kurią techninę užduotį atlikti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrąpagal šiuo metu galiojančią arba artimiausiu metu planuojamą parengti atskirą, pritaikytą mažas pajamas / mažai vartotojų turintiems reguliuojamiems ūkio subjektams.

 

VERT gali kasmet peržiūrėti ir pakoreguoti reikalavimus, įtvirtintus techninėje užduotyje, kurie taikomi reguliuojamų ūkio subjektų ataskaitų patikrai.

 

Ūkio subjektams aktuali informacija apie ataskaitų patikros reikalavimus skelbiama rubrikoje „Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra“.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-03-31 posėdžio medžiaga galite čia.