Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta:

Švarios energetikos paketo įgyvendinimas: ACER apibrėžia sistemos veikimo regionus


Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) balandžio 4 d.  paskelbė sprendimą, kuriame, įgyvendinant 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, apibrėžiami sistemos veikimo regionai (toliau – SVR).

Šis reglamentavimas numato aukštesnį koordinavimo lygį tarp perdavimo sistemos operatorių (PSO) regiono mastu. Sistemos veikimo regionų apibrėžimas yra pirmasis žingsnis link regioninių koordinavimo centrų (RKC) įsteigimo.

Lietuva, kartu su Latvija bei Estija, patenka į Baltijos SVR. ACER sprendimu nustatytos ribos tarp prekybos zonų bei prekybinės tarpzoninės jungtys.

Kitą žingsnį atliks kiekvieno iš sistemos veikimo regiono PSO, kurie iki liepos 5 d. pateiks atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms pasiūlymą įsteigti RKC.

Daugiau informacijos:

ACER Nutarimas dėl sistemos veikimo region apibrėžimo.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos.

 Švarios energetikos paketas