Įeiti
Publikuota: 2020.04.30. Atnaujinta:

VERT nustatė naują AB „Šiaulių energija“ bazinę šilumos kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė AB „Šiaulių energija" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,21ct/kWh be PVM, t. y.  3 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (4,08 ct/kWh be PVM).

Pav. AB „Šiaulių energija" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Siauliai_2020_04_30.jpg

VERT bendrovei apskaičiavo 16 233,54 tūkst. Eur metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą.

Taip pat VERT konstatavo, kad AB „Šiaulių energija" grąžintina suma dėl ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudų skirtumo yra 407,09 tūkst. Eur. Šios sąnaudos bus grąžintos bendrovei per vienerius metus.

Naujoje AB „Šiaulių energija" šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį (73 proc.) sudaro biokuras. Dalį į Šiaulių CŠT tiekiamos šilumos perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

Keičiasi ir karšto vandens kainos: projekcinė 2020 m. balandžio mėn. karšto vandens kaina Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojams yra 4,25 Eur/m3, o Kuršėnų, Kužių ir Kairių gyvenviečių daugiabučių namų gyventojams – 4,84 Eur/m3.

AB „Šiaulių energija" 2016–2019 m. laikotarpiu į šilumos ūkį investavo daugiau kaip 21,2 mln. Eur, dalis darbams atlikti reikalingų lėšų buvo finansuota pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.  Šiaulių mieste buvo atliktas Pietinės katilinės chemiškai valyto vandens rezervuarų kapitalinis remontas ir rekonstruotos 0,4 kV elektros skirstyklos, taip pat atlikti šilumos tiekimo tinklų atskiruose kvartaluose projektavimo ir rekonstrukcijos darbai.

2019–2021 metų laikotarpiu bendrovė į šilumos ūkį numačiusi investuoti 9,7 mln. Eur (44 proc. vertės bus finansuota iš ES struktūrinių fondų). Už šias lėšas bus modernizuojama šilumos tinklų infrastruktūra: iš viso planuojama optimizuoti 13 843 m šilumos tinklų vamzdynų diametrus bei pagal poreikį pakoreguoti šilumos tinklų vamzdynų paklojimo vietą.

AB „Šiaulių energija" šiluma aprūpina daugiau nei 44 tūkst. vartotojų, iš kurių 98 proc. – gyventojai.

VERT nustatyta nauja AB „Šiaulių energija"  bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-04-30 posėdžio medžiaga galite čia.