Įeiti
Publikuota: 2020.04.21. Atnaujinta:

VERT: Bendro intereso projektų rengėjams – papildomas skatinimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) rekomendacijas, parengė ir teikia viešajai konsultacijai teisės aktų paketą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020 m. gegužės 21 d.:

Bendro intereso projektų papildomų paskatų ir rizikų vertinimo metodikos projektas;
Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektas;
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektas;
Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas;
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektas;
Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektas

Esminiai pakeitimai:
• Bendro intereso projektų rengėjams, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos,
įtvirtinta papildomų reguliavimo paskatų tvarka, įvertinant patiriamas didesnes rizikas, nei atliekant įprastus investicijų projektus.
• Reglamentuotos papildomos reguliavimo paskatos, t .y. numatyta, kad jas sudaro
reguliavimo rizikos mažinimo priemonės ir (arba) finansinio atlygio schemos, kuriomis siekiama motyvuoti projektų rengėjus imtis tam tikrų veiksmų.

Šie pakeitimai leis sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt  arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-05-21 (imtinai).

 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".