Įeiti
Publikuota: 2020.04.20. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija: VERT teikia derinti siūlomus reguliuojamų sektorių įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pakeitimus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama  į susidariusią situaciją dėl nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbto karantino, teikia viešajai konsultacijai reguliuojamų sektorių įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo aprašų pakeitimų  PROJEKTUS:
• Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo;
• Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo;
• Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo;
• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

• nustatyti, kad tais atvejais, kai beviltiškų skolų negali apmokėti vartotojai, įtraukti į VMI skelbiamą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, sąrašą, paskirstomosiomis tokių beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstamos sumos, kurios susidarė nuo karantino paskelbimo pradžios iki pabaigos, ir kai yra pateikti pagrindžiantys įrodymai, kad  buvo imtasi visų teisėtų ir pagrįstų veiksmų skolai išieškoti;

numatyti išimtį, kad trumpalaikių paskolų palūkanų  sąnaudas, kurios reikalingos padengti apyvartinių lėšų trūkumą, galima priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, jei tai atitinka LR Vyriausybės numatytas priemones, kartu atsižvelgiant į vartotojų, įtrauktų į VMI sąrašą, kaip nukentėjusių nuo koronavirusinės infekcijos, mokestinių prievolių atidėjimą laikotarpiu nuo karantino paskelbimo pradžios iki pabaigos.

⁎⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-04-24. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".